Valgruppen

Inför valet 2018 bildades Valgruppen som tog fram en enkät till samtliga politiska partier i kommunfullmäktige. Vi tog reda på partiernas ambitioner inom natur, klimat och miljö och genomförde ett möte i Strömparken då företrädare för respektive parti fick möjligheten att  utveckla sina ståndpunkter. Vi skrev också debattartiklar som publicerades i pressen.

Valdebatt i Strömparken Norrköping

Valdebatt i Strömparken i Norrköping den 23 augusti 2018.

Enkäten med partiernas svar och vår värdering av svaren finns här De har bäst miljöpolitik i Norrköping

Filminspelning av hela politikerträffen i Strömparken den 23 augusti 2018

Debattartiklar

Sans och balans i skogen

Ohållbart byggande

Tar politikerna i Norrköping klimatfrågan på allvar?

Bygg en hållbar stad

Bevara mångfalden

Tätortsnära skog ger fördelar

Sluta subventionera Norrköpingsflyget

Tre partier sviker sina vallöften

Fortsatt arbete under 2019

Under 2019 fortsätter Valgruppen sitt arbete genom att granska de politiska besluten som tas efter valet 2018 och jämför med det som utlovades i enkäten och vid mötet i Strömparken. Den 10 september 2019 bjuder vi in företrädare för de politiska partierna igen till ”Ett år efter valet”, en kväll då vi diskuterar aktuella frågor inom natur, klimat och miljö. Då är även du varmt välkommen att lyssna och ställa frågor.

Du är hjärtligt välkommen att delta i gruppens arbete!

Kontaktperson

Lotta Lanne, tel 070-315 62 39, mejl lottalanne.se