Valgruppen

Valgruppen – en kort presentation

Vi arbetar med enkäter, som under våren inför ett val sänds till de politiska partierna med frågor om klimat, natur, miljö och transporter. Vi poängsätter sedan resultatet av deras svar med ”miljöpoäng”. Vi skriver debattartiklar och samarbetar med andra miljöorganisationer, Studiefrämjandet och studenter på miljövetarprogrammet vid universitetet.
Inför valen 2014, 2018 och 2022 anordnades valdebatter med moderatorer och allmänheten inbjudna. Våra lokala tidningar har presenterat resultatet av våra enkäterna och även i reportage redovisat från debatterna några veckor före valen.
Syftet är att påverka och ge vägledning för en hållbar framtid i vår kommun.
Du kan se filmer längre ner på denna sida från våra debatter.

Kontaktpersoner: 
anders.wennerblad@gmail.com
Tel. 0731-500 368

lotta@lanne.se
Tel. 070-315 62 39

Valkampanj 2022 ´Rösta för ett Hållbart Norrköping´

Miljöpartiet i topp, liberalerna i botten

15 juni 2022 släppte vi resultatet av enkätundersökningen om hur partierna i Norrköping ser på lokala natur-, miljö och klimatfrågor. Det är stor spännvidd mellan partierna. Miljöpartiet ligger i topp och liberalerna i botten. Pressutskicket kan du läsa här.

Våra frågor med partiernas fullständiga svar och våra kommentarer finns här.

Vi har också sammanställt svaren i en färglagd matris, där grönt betyder ett fullgott svar, gult är tveksamt och rött går emot vår uppfattning om en hållbar utveckling.

Politikerdebatt i Hörsalen 25/8 2022

Valdebatt i Hörsalen med alla partier representerade. Lokalen var mycket välfylld med intresserade åhörare som ställde många bra frågor. Debatten i Hörsalen leddes föredömligt av de två miljövetarstudenterna Tilde Krusberg och Elliot Franzén.

Filmer från hela debatten i Hörsalen 25 aug. 2022:

Debatt ”Rösta för ett hållbart Norrköping” 2022 – YouTube

Valet 2022: Debatt – Slutpläderingar – YouTube

Arbete under 2018

Inför valet 2018 bildades Valgruppen som tog fram en enkät till samtliga politiska partier i kommunfullmäktige. Vi tog reda på partiernas ambitioner inom natur, klimat och miljö och genomförde ett möte i Strömparken då företrädare för respektive parti fick möjligheten att  utveckla sina ståndpunkter. Vi skrev också debattartiklar som publicerades i pressen.

Valdebatt i Strömparken Norrköping

Valdebatt i Strömparken i Norrköping den 23 augusti 2018.

Enkäten med partiernas svar och vår värdering av svaren finns här De har bäst miljöpolitik i Norrköping

Filminspelning av hela politikerträffen i Strömparken den 23 augusti 2018

Debattartiklar

Sans och balans i skogen

Ohållbart byggande

Tar politikerna i Norrköping klimatfrågan på allvar?

Bygg en hållbar stad

Bevara mångfalden

Tätortsnära skog ger fördelar

Sluta subventionera Norrköpingsflyget

Tre partier sviker sina vallöften

Arbete under 2019

Under 2019 fortsatte Valgruppen sitt arbete genom att granska de politiska besluten som togs efter valet 2018 och jämför med det som utlovades i enkäten och vid mötet i Strömparken. Den 10 september 2019 ordnade vi en ny träff ”Ett år efter valet”. De politiska partierna med representation i kommunfullmäktige bjöds in. V, MP, S, C och L mötte upp. Vi höll fem förberedda inspel i samtalet. Om Ekoturen, hållbart byggande, fossilfri elproduktion och klimat och till sist biologisk mångfald. Medlemmar och allmänheten var inbjudna att lyssna och ställa sina frågor. Missade du politikerträffen? Eller vill du lyssna på partiernas åsikter en gång till? Vi ger dig möjligheten att se hela debatten i efterhand. Klicka på länken nedan.

Filminspelning av hela politikerträffen på Hemgården den 10 september 2019

Du är hjärtligt välkommen att delta i gruppens arbete!

Kontaktperson

Lotta Lanne, tel 070-315 62 39, mejl lottalanne.se