Valgruppen

Valgruppen är för närvarande vilande. Finns engagemanget är förhoppningen att gruppen återupptar sin verksamhet inför valet 2022.

Inför valet 2018 bildades Valgruppen som tog fram en enkät till samtliga politiska partier i kommunfullmäktige. Vi tog reda på partiernas ambitioner inom natur, klimat och miljö och genomförde ett möte i Strömparken då företrädare för respektive parti fick möjligheten att  utveckla sina ståndpunkter. Vi skrev också debattartiklar som publicerades i pressen.

Valdebatt i Strömparken Norrköping

Valdebatt i Strömparken i Norrköping den 23 augusti 2018.

Enkäten med partiernas svar och vår värdering av svaren finns här De har bäst miljöpolitik i Norrköping

Filminspelning av hela politikerträffen i Strömparken den 23 augusti 2018

Debattartiklar

Sans och balans i skogen

Ohållbart byggande

Tar politikerna i Norrköping klimatfrågan på allvar?

Bygg en hållbar stad

Bevara mångfalden

Tätortsnära skog ger fördelar

Sluta subventionera Norrköpingsflyget

Tre partier sviker sina vallöften

Arbete under 2019

Under 2019 fortsatte Valgruppen sitt arbete genom att granska de politiska besluten som togs efter valet 2018 och jämför med det som utlovades i enkäten och vid mötet i Strömparken. Den 10 september 2019 ordnade vi en ny träff ”Ett år efter valet”. De politiska partierna med representation i kommunfullmäktige bjöds in. V, MP, S, C och L mötte upp. Vi höll fem förberedda inspel i samtalet. Om Ekoturen, hållbart byggande, fossilfri elproduktion och klimat och till sist biologisk mångfald. Medlemmar och allmänheten var inbjudna att lyssna och ställa sina frågor. Missade du politikerträffen? Eller vill du lyssna på partiernas åsikter en gång till? Vi ger dig möjligheten att se hela debatten i efterhand. Klicka på länken nedan.

Filminspelning av hela politikerträffen på Hemgården den 10 september 2019

Du är hjärtligt välkommen att delta i gruppens arbete!

Kontaktperson

Lotta Lanne, tel 070-315 62 39, mejl lottalanne.se