Välkommen till Naturskyddsföreningen Norrköping

Naturskyddsföreningen Norrköping verkar för ett långsiktigt hållbart samhälle och vi värnar om värdefull natur och biologisk mångfald. Vi är ungefär 2 600 medlemmar i Norrköpingskretsen. Du är också välkommen att vara med!

Coronapandemin – så påverkas våra aktiviteter framöver

Naturskyddsföreningen följer givetvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Under 2021 satsar vi på många guidade utflykter utomhus. Ta för vana att alltid kolla upp om det skett några förändringar i programmet. Vi informerar om förändringar här på vår webbplats, i medlemsmejl och på vår Facebook.
Läs mer om vilka råd Naturskyddsföreningen ger angående att arrangera aktiviteter under coronapandemin