Välkommen till Naturskyddsföreningen Norrköping

Föreningen som är landets största miljöorganisation, verkar för ett långsiktigt hållbart samhälle och har ca 200 000 medlemmar varav ca 2 600 i Norrköpingskretsen. Vi arbetar för en bättre miljö, rikare natur och minskad klimatpåverkan.

Välkommen att hjälpa till för mer kollektivtrafik, cykelbanor, fler parker, bevara åkermark, hållbart skogsbruk, orörda tätortsnära skogar, biologisk mångfald, solenergi och naturvård. Vi har många arbetsgrupper tex Handla miljö-vänligt, granska och lämna synpunkter i planärenden, sköta vår slåtteräng vid Nybygget, vara värd på Kopparholmarna sydost Arkösund, fixa fågelholkar och bihotell. Rensa skräp på stränder. Föredrag och kurser. Utflykter & vandringar. Samarbete med andra natur-miljöföreningar och med kommunen.

Du och vi behövs mer än någonsin!