Medlemsresa till Gotska Sandön

Vi åker tillsammans till Gotska Sandön! Gotska Sandöns nationalpark är Östersjöns ensligaste ö och tillhör Gotlands län. Nationalparken har en areal av 4500 hektar, varav 3638 hektar består av land. Här kan du njuta av vackra sandstränder, gråsälar och sällsynta skalbaggar. Eftersom ön består av flygsand är den väldigt kuperad. Den högsta dynen, Höga Åsen, ligger 43 meter över havet. Större delen […]

Läs mer

Sans och balans i skogen

På NT s ledarsida den 16 januari, kunde man läsa följande rubrik ”Kapare härjar i skogen”. Budskapet är att skogsägare inte längre bestämmer över sin egen skog, eftersom bildandet av nyckelbiotoper ökar ”dramatiskt”. Då skogsbolagen inte köper upp virke från nyckelbiotoper har dessa blivit ekonomiskt värdelösa för sina ägare. Får man efterlysa lite sans och […]

Läs mer

Tillsyn av vandringsleder

Vi i Naturskyddsföreningen Norrköping har under några år hjälpt kommunen med viss tillsyn och lättare skötsel av ett antal vandringsleder inom Norrköpings kommun. För detta uppdrag får föreningen ekonomisk ersättning. Tillsyn sker tre gånger per år Tillsynen sker tre gånger per år. En gång på våren under mars, april eller maj, en gång under sommaren […]

Läs mer