Vi överklagar Detaljplan Marmorbrottet 1:21 (Wildfire)

Vi anser att detaljplaneringen och utarbetandet av miljökonsekvensbeskrivningen inte har föregåtts med lämpliga undersökningar. Rätta slutsatser har inte kunnat tas och tillräckligt med kompensatoriska åtgärder fastläggas. Därför överklagar vi detaljplanen för Wildfire. Läs gärna hela vår överklagan och våra frågor och svar Vi tycker att det är tråkigt att processen har blivit såhär och önskar […]

Läs mer

Tillbaka till vår gamla hemsida

Nu har vi öppnat upp vår gamla hemsida och därmed publicerar vi nu i Naturskyddsföreningens gemensamma webbmall. Mycket information finns kvar och vi kommer nu arbeta med att lägga in nyare information. Argumenten för att använda den gemensamma webbmallen är många. Den erbjuder ett lätthanterligt webbpubliceringsverktyg vilket gör att det inte krävs någon specialkompetens i […]

Läs mer

Diplom 2016

På årets kretsstämma fick Connie Lindkvist vårt fina diplom som vi varje år delar ut till medarbetare som vi vill uppmärksamma och tacka för värdefulla insatser i föreningen. Connie har haft stort engagemang i Ängsgruppen, Hagmarksgruppen, Sånggruppen och Fixargruppen.

Läs mer

Naturskyddsföreningen Norrköping får ett nytt forum (smygpremiär)

Idag smygöppnade jag vårt nya forum för krets Norrköping. http://forum.nsfnorrkoping.se/index.php Forumet är fortfarande under uppbyggnad (liksom vår kommande webbplats) men arbetsgrupperna och styrelsen har fått egna sektioner för att föra dialog, ladda upp material och på så sätt ha allt samlat på ett ställe. Det finns även en allmän sektion för alla medlemmar. Denna sektion kommer […]

Läs mer