Klimatgruppen

Vi befinner oss vid ett vägskäl i mänsklighetens historia: forskningen är enig om att vi från och med år 2020 drastiskt måste minska våra utsläpp av växthusgaser för att undvika katastrofala konsekvenser. Vi har redan värmt upp jorden en grad till följd av vår förbränning av fossila bränslen. Vid två graders uppvärmning är risken stor att jorden blir självuppvärmande, det vill säga att jordens klimat inte längre är under vår kontroll. Vi behöver en omfattade samhällsomställning och det är bråttom.

För att omställningen ska ske behöver vi visa politiker vad som krävs och sätta klimatet på den dagliga agendan. Ju fler vi är, desto större är vår kraft att påverka. Klimatgruppen startades under hösten 2018 och efter några träffar på Naturarium i Norrköping utvecklade den sig till två olika arbetsgrupper: Påverka politiker-gruppen och Folkbildningsgruppen.

Påverka politiker-gruppen

Gruppen fokuserar på att förändra Norrköpings klimatpolitik. De uppvaktar politiker, skriver debattartiklar i lokal press och de har bland annat formulerat följande medborgarförslag:

2019-11-28: Klimatneutral upphandling

2019-05-24: Klimatnödläge

2019-05-07: Bygga i trä

2019-02-05: Klimatplan

2019-02-05: Solenergiutbyggnad

Medborgarförslaget om klimatnödläge lämnades över under högtidliga former och mediabevakning till Norrköpings kommuns klimatberedning, samma dag som den globala klimatstrejken den 24 maj.

Lotta från Klimatgruppen lämnar över medborgarförslag om Klimatnödläge till kommunens klimatberedning, representerad av Elvira Wibeck (KD).

Folkbildningsgruppen

Gruppen fokuserar på att höja kunskapsnivån om klimatkrisen hos allmänheten. Tillsammans har de skapat ett ”klimatduplo” som på ett pedagogiskt sätt inventerar ett års utsläpp hos en individ. Varje kloss motsvarar ett ton CO2 och inventeringen görs i fem kategorier som får varsin färg: transport, mat, boende, shopping och välfärd. Den färdiga stapeln med klossar kan sedan jämföras med medelsvensken. Syftet är att visa att det går att göra mycket för att minska sina egna utsläpp, men det räcker inte. För att nå en hållbar nivå måste samhället förändras i grunden.

Folkbildningsgruppen har medverkat på flera evenemang under 2019, till exempel Cykeldagen, O-ringen och Kolmårdsmarken. Bilderna nedan är från Kolmårdsmarken den 3 augusti i Krokek där Stina och Elin bla inventerade en besökare med lägre utsläpp än medelsvensken.

Klimatstrejker varje fredag

Flera i Klimatgruppen är även delaktiga i klimatstrejker inspirerade av Greta Thunbergs rörelse Fridays For Future. Under hösten 2019 sker de i Hörsalsparken i Norrköping varje fredag kl 15-17. Se mer på Facebook: Norrköpings Fridays For Future och Instagram: klimatstrejk.nrk.

Klimatstrejk i Hörsalsparken i Norrköping den 24 maj 2019.

Felaktigheter om klimatkrisen

Vi har haft ett antal debatter med lokalpolitiker i Norrköping och ibland har okunskapen om klimatkrisen varit slående. Därför reder vi här ut några av de mest frekventa påståendena: Svar på vanliga påståenden om klimatkrisen.

Vill du gå med i gruppen eller har du frågor?

Vi träffas följande tisdagar våren 2020:
14 januari
11 februari
10 mars
14 april
12 maj

Platsen Naturarium, Östra promenaden 7A i Norrköping och tiden 18-20. Alla är välkomna, oavsett erfarenhet eller förkunskaper. Det behövs ingen föranmälan. Vi bjuder på enklare fika.

Har du frågor får du gärna kontakta Elin Sjökvist via e-post: elin.sjokvistme.com.