Skogsgruppen

Skogsgruppen

Kunskapsträffar för signalarter och rödlistade arter i skog

Skogsgruppen bjuder under våren 2019 in till kunskapsträffar för att få grundläggande kunskaper kring rödlistade arter och signalarter i skog. Vi kommer att gå igenom ett antal främst lättigenkännliga arter och hur man hittar dem. Målet är att du som deltagare ska lära dig att identifiera värdefulla skogar. Vi lär och tar stöd av varandra genom främst utomhusträffar i ett antal olika sorters skogar. Vi planerar att besöka Svartberget i Norrköping, Tjuttorps naturreservat i Finspång och Ycke urskog utanför Ulrika i Linköpings kommun. Förslag på exkursionsdatum är 5/5, 12/5, 26/5 men dessa kan komma att ändras.

Första träffen är en introträff inomhus den 16 april, kl. 18.30 – ca 20.00 på Naturarium, Östra promenaden 7A. Ansvariga för träffarna är Marika Sjödin och Roger Drage.

Obs! Deltagarantalet är begränsat till 15 personer, först till kvarn gäller! Anmälan görs till Roger Drage, tel 070-406 02 07 eller roger.g.dragegmail.com senast 14 april. Meddela även kostönskemål för fika på introträffen.