Skogsgruppen

Skogsgruppen

Under 2019 arrangerade vi kunskapsträffar för att få grundläggande kunskaper kring rödlistade arter och signalarter i skog.

Kontaktperson: Roger Drage, tel 070-406 02 07, roger.g.dragegmail.com