Skogsgruppen

Skogsgruppen

Vi frihugger runt värdefulla ekar, för att inte sly och träd ska växa upp i kronan.
Kontaktperson: Roger Drage. Ring på 070-4060207, roger@dragestradgardsanlaggning.se