Trafikgruppen

Vill du arbeta för hållbara transporter i Norrköping? Då är du välkommen till Trafikgruppen.
Kontaktperson: Ingemar Hillerström, telefon 011-16 23 15, hillerstromingemargmail.com

Trafikgruppen har skrivit ett remissvar på Region Östergötlands Tågstrategi målbild 2040. Strategin saknar kompetens om spårburen trafik och behovet av omställning för att klara klimatet.

Remissvar på Målbild 2040 för Region Östergötlands engagemang i regional tågtrafik