Plangruppen

Plangruppen söker flera som kan granska och yttra sig i kommunens samhällsplanering.
Vi tittar på översikts- och detaljplaner.
Kollektivtrafik, cykelbanor, strandskydd m.m.
Vi utbildar och ger tips.

Kontaktpersoner:
anders.wennerblad@telia.com, 073-1500 368
lotta@lanne.se,  070-315 62 39

logotyp för mål 11 hållbara städer och samhällen, globala målen