Plangruppen

Plangruppen söker flera som kan granska och yttra sig i kommunens samhällsplanering.
Vi tittar på översikts- och detaljplaner.
Kollektivtrafik, cykelbanor, strandskydd m.m.
Vi utbildar och ger tips.

Kontaktpersoner:
anders.wennerblad@gmail.com, 073-1500 368
lotta@lanne.se,  070-315 62 39

17 april 2023. Stormöte vid Marby Storgård (Hästklinken). All jordbruksmark och en stor del av alla tätortsnära skogar hotas av mycket stora byggplaner.  Planbesked lämnat till markägaren. På träffen redovisade Anders Wennerblad ”hotbilden” samt om ny ÖP 2025. (översiktsplan) som vi ska yttra oss i. Senare kommer detaljplanerna. Anders berättade om Naturskyddsföreningens breda verksamhet och med fokus på plan-gruppen. Per Melin som driver jordbruk, stall med bred framgångsrik verksamhet samt hästklinik, redovisade att hans verksamhet med matproduktion och övrigt måste läggas ner om planerna realiseras.
Ca 55-60 personer var med inkl. medlemmar från Motala, några politiker samt NT.

logotyp för mål 11 hållbara städer och samhällen, globala målen