Skrivelser 2020

2020-12-28: Yttrande över återställande av sjöutlopp vid nedre Vekmangeln samt Näknens utlopp vid reglerdamm Sten Övre

2020-12-15: Yttrande över samrådshandlingar för ansökan om tillstånd till markavvattning av Råssla 1:434 i Kolmården, Norrköpings kommun

2020-11-09: Yttrande över samrådshandlingar för vindkraftsprojekten Skybygget och Klintaberget

2020-10-21: Yttrande över ansökan om planeringsbesked för Aspöja 1:18 (Bergön)

2020-10-14: Yttrande över samrådshandlingar för detaljplan för fastigheterna Skepparen 1-5 och Saltängen 1:12-15 med närområde inom Saltängen i Norrköping

2020-09-15: Yttrande över Förslag till fördjupning av översiktsplan för Melby, Landsjö och Löfstad Norrköpings kommun

2020-09-09 Domslut Mark o Miljödomstolen angående vårt överklagande Sveaparken, Saltängen 1:1 avverkning alléträd för hotellbygge

2020-08-13: Yttrande över detaljplan för Ljura 1:1 och Ljura 1:2 Ny Räddningsstation, Norrköping (granskningsskede)

2020-08-13: Yttrande över samrådshandlingar för Detaljplan för Portlåset 2 och del av Hageby 4:2 inom Hageby Norrköping

2020-08-11: Yttrande över detaljplaneprogram för Norra Himmelstalund

2020-06-12: Överklagande av detaljplan för Borg 17:6 (Klinga verksamhetsområde), Norrköping

2020-05-03: Remissvar på detaljplan Stinsen 1 och Marielund 1:1

2020-02-24: Remissvar på Målbild 2040 för Region Östergötlands engagemang i regional tågtrafik

2020-01-08: Yttrande över samrådshandlingar för Himmelstalund 1:1 (bryggor), Himmelstalund