Ängsgruppen

Välkommen att engagera dig i Ängsgruppen!
Vi ordnar flera aktiviteter på ängen under året som du hittar i vårt program.

Läs gärna mer om Nybyggeängarna i vår broschyr

Kontakta Cecilia Ambjörn på tfn: 070-978 44 88, cecilia.ambjorngmail.com
eller Göran Esbjörnsson på tfn: 076-808 80 36, g.detry1telia.com

Foto: Jan Axelsson

Ängen är en bit älskad svensk natur som framkallar minnen av barfotavandring under oändliga sommarlov. Förr var ängarna viktiga för att ge vinterfoder till tamboskapen och slåtter präglade vårt landskap, men idag odlar vi mat till våra djur på åkermark. I takt med att ängsmarkerna minskar är många av våra vilda blommor på väg bort ur den svenska floran. Men vi kan vända trenden.

Naturskyddsföreningen Norrköping sköter ängs- och hagmarkerna kring Nybygget, Duvhult cirka 1 kilometer söder om Sörsjön. Under året sker många aktiviteter på ängen men slåtterdagen är årets höjdpunkt.

Välkommen att engagera dig i Ängsgruppen! Vi ordnar flera aktiviteter på ängen under året som du hittar i vårt program.

Läs gärna mer om Nybyggeängarna i vår broschyr

Nybyggeängen – en kort sammanfattning av vad som gjorts åren 2015-2023

Hitta till Nybyggeängen

Nybyggeängarna ligger ca 25 km nordväst om Norrköping. Kör förbi Ingelsta och fortsätt 10 km på vägen mot Katrineholm. En vägskylt vid 55:an visar avfart mot Sörsjön (i höjd med Graversfors). Sväng vänster och därefter direkt höger in på Näknavägen och följ skyltarna mot Sörsjön. Sväng vänster strax före Sörsjöns parkering och fortsätt cirka 1 km på grusvägen.