Tillsyn av vandringsleder

Naturskyddsföreningen Norrköping och Norrköpings kommun har kommit överens om att föreningen ska hjälpa till med viss tillsyn och lättare skötsel av vandringsleder inom Norrköpings kommun. Dessa vandringsleder är:

 • Abborrebergsleden
 • Borgarberget (Ågelsjön)
 • Djurön
 • Dvardalaleden
 • Getåravinen (exklusive Östgötaleden)
 • Glotternskogen
 • Herrebro våtmark
 • Jursla gammelskog
 • Klockaretorpsleden
 • Krokeksleden
 • Kvarnbergsleden
 • Kvillingeleden
 • Kättsättersleden
 • Leonardsbergsleden
 • Marmorbruket
 • Prästgårdsleden
 • Rödgölen (exklusive Östgötaleden)
 • Svärtinge udde
 • Torshagsravinen

Tillsynen utförs av Naturskyddsföreningen Norrköpings medlemmar och görs tre gånger per år. En gång på våren under mars, april eller maj, en gång under sommaren under juni, juli eller augusti och en gång under hösten under september eller oktober. I skötseln ingår att städa stigen och den närmsta omgivningen från skräp (närmsta omgivningen innebär ungefär så långt som man ser från stigen) man plockar så mycket skräp man orkar bära. I skötseln ingår också att med sekatör/grensax klippa bort grenar, ris och dylikt som står för nära stigen. Man klipper så mycket så man inte får grenar eller ris på sig då man går stigen. Även tillsyn och vid behov rengöring av skyltar och pilar samt rapportera fel, trasiga spänger, skyltar eller nedfallna träd som behöver åtgärdas.
Foto: Jursla Gammelskog har Anders W. skött i många år.

Samordningsansvar för tillsynsansvariga 

Anna Bratt
e-post: alsb52gmail.com