Vandring i stadens grönska 21/5 och Trädgårdslust vid Färgargården 25/5! Kommande program ser du nedan i Aktivitetskalendern

I aktivitetskalendern nedan rullas nya aktiviteter fram ”automatiskt” under året. T ex Arbeten på Nybyggeängen och Vandring i Mela Kyrkskog 4/5.

Ingemar leder 21 /5 Vandring i stadens grönska
Han bad om en kompletterande text som följer här:
”Stadsvandringen ger exempel på hur grönskan i staden utvecklats historiskt vad gäller parker, torg, gaturum och gårdar. Grönskans betydelse ekologiskt, socialt och för vår psykiska och fysiska hälsa beskrivs. Frågan om förtätning och hur en bostadsgård bör utformas för god livsmiljö behandlas.”

Så blir det Trädgårdslust vid Färgargården lördagen den 25/5.
Ett datum som inte var spikat då vårt programhäfte sattes samman.

/Anders W.