Info och diskussion om ny översiktsplan för Norrköping 7/6, 17.00

Tid: Onsdag 7 juni. Start kl. 17.00. Kom i tid så du får plats! Plats: Huvudbiblioteket, lokalen till höger bakom receptionen Naturskyddsföreningens Plangrupp bjuder in allmänheten till information- och diskussion. Tema: Kommunens nya översiktsplan (ÖP 25) Planen beskriver hur våra politiker vill nyttja all mark i kommunen. Påverkas din närbelägna skog? Din hage? Din park? […]

Läs mer

Vikten av insekternas arbete Biblioteket maj-juni 2023

Vi är några som haft en studiecirkel om insekternas enormt stora betydelse som pollinatörer. Utan dom ingen mat! Världen över hotas dom av gifter och förändringar av människor som orsakar skada för deras fortlevnad. Utställningen består av 4 skärmar vars innehåll sammanställt efter studiecirkeln av Anders Wennerblad. Planscherna finns i hallen på huvudbiblioteket under maj-juni. […]

Läs mer

Vandring Djuröns Natura 2000-område 21/4

Fredag 28/4 ledde Anders Wennerblad en vandring med 24 deltagare i Djuröns Natura 2000-område De glada och nöjda vandrarna njöt av sol, mängder av vitsippor och svalört samt stora vackra knotiga ekar. Fikapaus på en stor ek-låga. Natur, kungliga slottet Bråborg och Djurökvarns historik (Pehr Swartz 1910) ingick i föredraget liksom reklam för vår förening […]

Läs mer