Skydda mer natur

83 % av allmänheten tycker att det är viktigt att skydda natur Den tätortsnära naturen är mycket viktig för stadsborna folkhälsa, den biologiska mångfalden och en positiv påverkan mot klimatförändringar. Enligt artikel i Norrköpings tidningar den 20 november framgår att Norrköpingsbor har närmast till naturen i länet. Det kan vi tacka tidigare kommunekologer och kloka […]

Läs mer

Vi överklagar Detaljplan Marmorbrottet 1:21 (Wildfire)

Vi anser att detaljplaneringen och utarbetandet av miljökonsekvensbeskrivningen inte har föregåtts med lämpliga undersökningar. Rätta slutsatser har inte kunnat tas och tillräckligt med kompensatoriska åtgärder fastläggas. Därför överklagar vi detaljplanen för Wildfire. Läs gärna hela vår överklagan och våra frågor och svar Vi tycker att det är tråkigt att processen har blivit såhär och önskar […]

Läs mer

Tillbaka till vår gamla hemsida

Nu har vi öppnat upp vår gamla hemsida och därmed publicerar vi nu i Naturskyddsföreningens gemensamma webbmall. Mycket information finns kvar och vi kommer nu arbeta med att lägga in nyare information. Argumenten för att använda den gemensamma webbmallen är många. Den erbjuder ett lätthanterligt webbpubliceringsverktyg vilket gör att det inte krävs någon specialkompetens i […]

Läs mer

Kimstad havrefabrik

Naturskyddsföreningen yttrar sig över ett förslag på ny detaljplan för gamla torrmjölkfabriken i Kimstad. Numera tillverkas det havreprodukter i anläggningen. Företaget vill expandera och bygga mycket högre, mer utbrett och närmare Strömmen. Naturskyddsföreningen anser att byggnadsvolymen behöver studeras mer och att större hänsyn ska tas till naturen i området. Transporter med järnvägen borde studeras och […]

Läs mer