Info och diskussion om ny översiktsplan för Norrköping 7/6, 17.00

Tid: Onsdag 7 juni. Start kl. 17.00. Kom i tid så du får plats! Plats: Huvudbiblioteket, lokalen till höger bakom receptionen Naturskyddsföreningens Plangrupp bjuder in allmänheten till information- och diskussion. Tema: Kommunens nya översiktsplan (ÖP 25) Planen beskriver hur våra politiker vill nyttja all mark i kommunen. Påverkas din närbelägna skog? Din hage? Din park? […]

Läs mer

Vikten av insekternas arbete Biblioteket maj-juni 2023

Vi är några som haft en studiecirkel om insekternas enormt stora betydelse som pollinatörer. Utan dom ingen mat! Världen över hotas dom av gifter och förändringar av människor som orsakar skada för deras fortlevnad. Utställningen består av 4 skärmar vars innehåll sammanställt efter studiecirkeln av Anders Wennerblad. Planscherna finns i hallen på huvudbiblioteket under maj-juni. […]

Läs mer