Sans och balans i skogen

På NT s ledarsida den 16 januari, kunde man läsa följande rubrik ”Kapare härjar i skogen”. Budskapet är att skogsägare inte längre bestämmer över sin egen skog, eftersom bildandet av nyckelbiotoper ökar ”dramatiskt”. Då skogsbolagen inte köper upp virke från nyckelbiotoper har dessa blivit ekonomiskt värdelösa för sina ägare. Får man efterlysa lite sans och […]

Läs mer

Tillsyn av vandringsleder

Vi i Naturskyddsföreningen Norrköping har under några år hjälpt kommunen med viss tillsyn och lättare skötsel av ett antal vandringsleder inom Norrköpings kommun. För detta uppdrag får föreningen ekonomisk ersättning. Tillsyn sker tre gånger per år Tillsynen sker tre gånger per år. En gång på våren under mars, april eller maj, en gång under sommaren […]

Läs mer

Skydda mer natur

83 % av allmänheten tycker att det är viktigt att skydda natur Den tätortsnära naturen är mycket viktig för stadsborna folkhälsa, den biologiska mångfalden och en positiv påverkan mot klimatförändringar. Enligt artikel i Norrköpings tidningar den 20 november framgår att Norrköpingsbor har närmast till naturen i länet. Det kan vi tacka tidigare kommunekologer och kloka […]

Läs mer