Ohållbart byggande

Insändare/debatt om nya bostadsområden på landet, infört i NT 20 mars 18 Ohållbart byggande Nu planeras ytterligare 40 villor vid Lundby sydost om Norrköping. Där finns varken vettig kollektivtrafik eller gång- och cykelbanor till viktiga målpunkter. Om man ska cykla de 6 kilometrarna till Norrköping tvingas de boende ut på en smal och livsfarlig väg […]

Läs mer

Medlemsresa till Gotska Sandön

Vi åker tillsammans till Gotska Sandön! Gotska Sandöns nationalpark är Östersjöns ensligaste ö och tillhör Gotlands län. Nationalparken har en areal av 4500 hektar, varav 3638 hektar består av land. Här kan du njuta av vackra sandstränder, gråsälar och sällsynta skalbaggar. Eftersom ön består av flygsand är den väldigt kuperad. Den högsta dynen, Höga Åsen, ligger 43 meter över havet. Större delen […]

Läs mer

Sans och balans i skogen

På NT s ledarsida den 16 januari, kunde man läsa följande rubrik ”Kapare härjar i skogen”. Budskapet är att skogsägare inte längre bestämmer över sin egen skog, eftersom bildandet av nyckelbiotoper ökar ”dramatiskt”. Då skogsbolagen inte köper upp virke från nyckelbiotoper har dessa blivit ekonomiskt värdelösa för sina ägare. Får man efterlysa lite sans och […]

Läs mer