Politisk påverkan

De politiska besluten sätter spelreglerna för både privatpersoner och företag. Vi vill se att politikerna tar sitt ansvar för natur och miljö!

Vi skriver remissvar och debattartiklar för att påverka de politiska besluten i rätt riktning. Vårt Planutskott stöttar styrelsen med att granska och skriva remissvar på kommunens natur- och stadsplaneringsärenden.

Här har vi samlat våra remissvar på natur- och stadsplaneringsärenden

Inför och efter valen 2014 och 2018 ordnade vi träffar och enkäter samt skrev flera debattartiklar. Läs mer på sidan om vår arbetsgrupp Valgruppen.

Inom vår Klimatgrupp har vi Påverka politiker-gruppen som fokuserar på att förändra Norrköpings klimatpolitik. De uppvaktar politiker och skriver debattartiklar i lokal press.

Vår Trafikgrupp fokuserar på hållbara transportmedel och har bland annat skrivit ett remissvar på Region Östergötlands Tågstrategi målbild 2040.