Politisk påverkan

De politiska besluten sätter spelreglerna för både privatpersoner och företag. Vi vill se att politikerna tar sitt ansvar för natur och miljö!
Vi skriver remissvar och debattartiklar för att påverka de politiska besluten i rätt riktning.

Vår Plangrupp stöttar styrelsen med att granska och skriva remissvar på kommunens natur- och samhällsplaneringsärenden.
Här har vi samlat våra remissvar på natur- och samhällsplaneringsärenden

Inför och efter valen 2014, 2018 och 2022 ordnade vi träffar och enkäter samt skrev flera debattartiklar. Läs mer på sidan om vår arbetsgrupp Valgruppen.

Inom vår Klimatgrupp har vi Påverka politiker-gruppen som fokuserar på att förändra Norrköpings klimat-politik. De uppvaktar politiker och skriver debattartiklar i lokal press.

Vår Trafikgrupp fokuserar på hållbara transportmedel och har bland annat skrivit ett remissvar på Region Östergötlands Tågstrategi målbild 2040.