Planutskottet

Bevakar kommunens översiktsplaner och detaljplaner. Vi yttrar oss och har kontakt med politiker och andra intressenter.
Kontaktperson: Lotta Lanne, 0703- 15 62 39, lottalanne.se