Inventeringar

Inventering av kärlväxter vid Glans kalkbrott:  invglan

Inventering av dagfjärilar på Nybyggeängen: dag148rev

Inventering av fåglar vid Kolmårdens marmorbruk: faagelinv

Inventering av kärlväxter vid Kolmårdens marmorbruk: invMarmorbruk

Inventering av kärlväxter på Nybyggeängen: invNybygge


Om du har Microsoft Access kan du se herbariets databas.

Om du har Microsoft Excel kan du se databasen som excel-fil.