Botanikgruppen

Botanik

Botanikgruppen träffas varje söndag under tiden slutet september till början april. Vi tar hand om och går igenom nytt material som kommer in, datalägger och arkiverar det som är angeläget att spara. En ny inventering av Östergötlands flora startade för ett par år sedan och kommer att fortgå flera år framöver. Vi diskuterar naturligtvis botanik och växter över huvud taget och har det allmänt trevligt.
Kontaktperson: Göran Göransson 070-619 82 07,
goran.goransson1940gmail.com