Småfåglarna behöver boplatser

Fågelholk på träd

Det är viktigt att sätta upp fågelholkar eftersom småfåglarnas naturliga möjligheter att hitta häckningsplatser har minskat i dagens skogar. Träd med naturliga bohål har minskat dramatiskt.

Du kan sätta upp en holk i området där du bor, i din trädgård, eller varför inte ge bort en i present. Då gör du en viktig insats för biologisk mångfald.

Vi har småfågelholkar, starholkar och fladdermusholkar. Taket är förstärkt med tjärpapp, hackspettsskydd i hårt trä och man kan enkelt öppna och rengöra holken.

Kontakta Cecilia Ambjörn, så kommer vi överens om hur du kan få din/dina holkar. Tel 0709 784488, cecilia.ambjorn@gmail.com