Tre partier sviker sina vallöften

Nyligen klubbade kommunfullmäktige igenom detaljplanen för Agetomta invid Lundby sydost om Norrköping. Det handlar om att bygga ett fyrtiotal villor och parhus på åkermark, långt från cykelbanor och bra kollektivtrafik. Detta strider mot Översiktsplan för Norrköping som säger att nya bostadsområden på landet ska byggas där det finns kollektivtrafik och service.

FN:s klimatrapport visar att vi måste öka farten på omställningen och Sverige har ambitiösa miljömål. Hållbara transporter är en viktig del i detta arbete. Det ska självklart vara möjligt att bo på landet för bland annat självhushållning och lokal livsmedelsproduktion. Men man bör planera nybyggnation i anslutning till befintlig eller kommande kollektivtrafik. Därför strider denna plan mot miljömålen. De barnfamiljer som bosätter sig i dessa områden tvingas skjutsa till förskola, skola och service, vilket ökar trafiken ytterligare liksom behovet av P-platser inne i staden.

Inför valet frågade vi i Naturskyddsföreningen Norrköping samtliga partier i kommunfullmäktige hur de ser på att bygga på platser som denna – där det saknas kollektivtrafik och gång- och cykelbanor till de boendes målpunkter. S, MP och KD sade sig vara emot sådana byggplaner och M sade sig vilja följa översiktsplanen, som ju alla partier står bakom och som avråder från byggande på platser som den här. Men när det kom till omröstning i kommunfullmäktige var det endast MP som agerade enligt svaret på valenkäten. De yrkade på avslag och reserverade sig mot beslutet.

Dessutom ska det byggas på åkermark. Detta är också emot nationella mål, kommunens översiktsplan och sunt förnuft. För att klara framtidens livsmedelsförsörjning är det av yttersta vikt att inte bygga på bördig mark. Och de närbelägna åkrarna är extra viktiga för att få korta transporter. Även detta frågade vi partierna om och där tyckte alla partier att man inte bör bygga bostäder på åkermark även om några kan tänka sig mindre avsteg från den principen. Och denna första gång efter valet då det blir dags för beslut röstar sju partier för byggande på bördig åkermark.

Politikerna måste omedelbart ta FN:s klimatrapport på yttersta allvar. Alla måste hjälpas åt och de politiska besluten måste leda i hållbar riktning. Här gör man nu precis tvärt om på alla punkter! Vi kräver svar från ansvariga politiker.

Naturskyddsföreningen Norrköping
Stefan Arrelid, Lotta Lanne, Gustav Knutsson, Anders Wennerblad