Snabb kursändring behövs

Naturskyddsföreningen uppmanar samhällsplanerare och politiker till en snabb och bred kursändring för ett långsiktigt hållbart Norrköping. Klimathotet är här och nu och skapar ångest hos många. Förlust av biologisk mångfald och framtida matbrist är andra allvarliga hot. Här följer några åtgärder som våra styrande omedelbart bör vidta. Skydda åkermark Kommunen godkänner detaljplaner på åkermark på […]

Läs mer

Tre partier sviker sina vallöften

Nyligen klubbade kommunfullmäktige igenom detaljplanen för Agetomta invid Lundby sydost om Norrköping. Det handlar om att bygga ett fyrtiotal villor och parhus på åkermark, långt från cykelbanor och bra kollektivtrafik. Detta strider mot Översiktsplan för Norrköping som säger att nya bostadsområden på landet ska byggas där det finns kollektivtrafik och service. FN:s klimatrapport visar att […]

Läs mer

Sluta subventionera Norrköpingsflyget!

Det är dags att ta klimatfrågan på allvar och sluta subventionera det miljöskadliga flyget. Norrköpings kommun ger ett årligt ekonomiskt bidrag till flygplatsen och Münchenlinjen på knappt 40 miljoner kronor. Det innebär att varje flygbiljett är subventionerad med ungefär 400 kronor av kommunala skattemedel. Flyg skadar klimatet Att flyga är en av de mest klimatskadliga […]

Läs mer