Oroande att central mark inte brukas

Flygbolagen var i kris långt före coronautbrottet. Alla reguljära linjer till Norrköping är nedlagda, några bolag har gått i konkurs och branschen förutspås flera stora nedskärningar. Staten lade för länge sedan ner Kungsängen på grund av mycket dålig ekonomi och att behovetsaknades då andra flygplatser finns i närområdet. Kommunen tog över Norrköpings flygplats. Varje år […]

Läs mer

Slagkraftiga beslut måste tas nu!

Vi är just nu mitt uppe i coronakrisen. En kris som påverkar oss alla. Allvaret är påtagligt. Krisen hotar att välta omkull vår välfärd och samhällets stabilitet. Men coronakrisen visar också vad samhället kan åstadkomma när vi går samman och agerar för att hjälpa till, stötta varandra, och göra vad vi kan. Vi offrar vår […]

Läs mer

Skydda biologisk mångfald i skogen

I en krönika på Norrköpings tidningars ledarsida den 5 februari hävdas att staten går ”klappjakt efter värdefulla naturområden”. Det är ett något udda sätt att beskriva det idoga arbete som Länsstyrelsen gör för att rädda värdefull skog och därmed bevara och öka den biologiska mångfalden. Det staten gör är att uppfylla det miljömål som Sveriges […]

Läs mer

Sluta subventionera flygplatsen

flygplan i motljus

Inom kort ska politikerna i Norrköping besluta om vi ska fortsätta att subventionera Norrköpings flygplats och eventuell flyglinje. Subventionen är idag cirka 24 miljoner kronor per år, och när Münchenlinjen drevs dessutom 15 miljoner kronor per år till flygbolaget. Om subventionen upphör är det troligt att flygplatsen får lägga ner. Naturskyddsföreningen i Norrköping uppmanar politikerna […]

Läs mer