EU-val 9 juni Ett viktigt klimat,- och miljöval. Kom med i vår val-grupp!

EU-VAL 9/6. Avgörande för miljö, natur och klimat.

På vårt styrelsemötet den  18/3 beslutades att en ”val-grupp” ska bildas.
Kontakta mig om du vill bidra. Vad vi exakt ska jobba med får formas under tiden inför valet den 9:e juni.
Du behövs!
1) gustav@knutsson.name
2) anders.wennerblad@gmail.com

TIPS PÅ HUR DU KAN ENGAGERA DIG >>>
https://www.naturskyddsforeningen.se/inspiration-tips-och-verktyg/sa-kan-du-engagera-dig-infor-eu-valet-2024/