Plangruppen 6/11, Klimatgruppen 14/11, Globala veckorna 18-25/11

Miljö, klimat och hållbarhet – våra hjärtefrågor i november

Plangruppen på Naturariet, Ö Prom. 7A
Hållbar samhällsbyggnad Översiktsplanen Detaljplaner Cykelbanor
Kom o hjälp o lär känna oss och hur vi tänker och jobbar. Du kan bidra!
Måndag 6/11, kl. 17.00. Fika bjuds. Info: Anders 0731-500 368

Klimatgruppen träffas på Studiefrämjandet
Kungsg. 53, tisdag 14/11 och 12/12,  kl. 18.00. Bidra i ett livsviktigt arbete!
Anmälan till Lotta, 070-315 62 39 för fika och insläpp

Globala veckorna 18-25/11 – hållbarhet – återbruk och annat viktigt!
Hela programmet här >
https://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/17/2023/10/ProgramGlobalaVeckornaDigitalt2023.pdf