Sluta subventionera Norrköpingsflyget!

Det är dags att ta klimatfrågan på allvar och sluta subventionera det miljöskadliga flyget. Norrköpings kommun ger ett årligt ekonomiskt bidrag till flygplatsen och Münchenlinjen på knappt 40 miljoner kronor. Det innebär att varje flygbiljett är subventionerad med ungefär 400 kronor av kommunala skattemedel.

Flyg skadar klimatet

Att flyga är en av de mest klimatskadliga aktiviteter vi kan göra. Svenskarnas flygande har ökat flera hundra procent sedan 1990. Det är speciellt de internationella flygresorna som ökar och de ger idag lika mycket klimatpåverkan som den svenska personbilsflottan. Medeltemperaturen på jorden har redan ökat med nästan 1 grad, på grund av mänskiga aktiviteter. Sommarens värme och torka är ett exempel på extrema vädersituationer som kan komma att bli vanligare när medeltemperaturen på jorden stiger ytterligare till följd av våra utsläpp av växthusgaser.

Utsläppen måste minska

Världens nationer har genom Parisöverenskommelsen lovat att ta krafttag för att begränsa temperaturhöjningen till högst 2 grader. Sverige har som mål att till 2045 nå nollutsläpp. För att nå dit måste vi minska utsläppen 6 procent varje år. Vi minskar inte utsläppen tillräckligt för närvarande. Svenskarnas flygande ökar till och med.

Vi har undersökt

Naturskyddsföreningen i Norrköping har inför valet undersökt hur partierna ställer sig till fortsatt subvention av Norrköpingsflyget. Feministiskt initiativ, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill sluta ge bidrag så fort som möjligt. Övriga partier tänker fortsätta att subventionera. Man anser att näringslivet i Norrköping behöver flyget och människor i vår region ska kunna åka charterflyg från Norrköping. Socialdemokraterna vill på sikt fasa ut stödet. Liberalerna tror att biobränsle och eldrift kommer att lösa flygets klimatproblem. Flera partier anser att stödet kan upphöra när Ostlänken finns på plats.

Det är bråttom

Det är mycket bråttom att minska koldioxidutsläppen. Vi kan inte vänta tills tekniska lösningar eller Ostlänken finns på plats. Biobränsle för flyget är mycket dyrt och markresurserna räcker inte för alla behov vi har. Biobränslet löser inte problemet med höghöjdseffekten heller, som är ungefär hälften av flygets klimatpåverkan vid långresor. Kommersiell drift med elflyg finns idag bara som en tankeprodukt och det torde ta decennier innan de kan finnas i allmänt bruk.

Behövs inte för näringslivet

Det finns gott om flygplatser inom bekvämt räckhåll från Norrköping. Det kan knappast vara nödvändigt för näringslivet att Münchenlinjen går härifrån. Och det kan inte vara en kommunal angelägenhet att stödja charterflyg. Varför ska de som väljer en semester i Thailand eller på Kanarieöarna få ett kommunalt bidrag? Vi som åker tåg för en semester i Sverige eller Danmark får inte motsvarande bidrag.

Använd din röst

Naturskyddsföreningen uppmanar väljarna i Norrköping att utnyttja sin makt vid valurnorna 9 september och rösta på de partier som tar sitt klimatansvar.

Lotta Lanne
Naturskyddsföreningen Norrköping