Ohållbart byggande

Insändare/debatt om nya bostadsområden på landet, infört i NT 20 mars 18

Ohållbart byggande

Nu planeras ytterligare 40 villor vid Lundby sydost om Norrköping. Där finns varken vettig kollektivtrafik eller gång- och cykelbanor till viktiga målpunkter. Om man ska cykla de 6 kilometrarna till Norrköping tvingas de boende ut på en smal och livsfarlig väg där bilarna håller en hög hastighet.

Bebyggelsen går emot översiktsplanen för Norrköping som kommunfullmäktige antog sommaren 2017. Planen säger att ny bebyggelse ska byggas där det finns service och infrastruktur. Dessutom ska jordbruksmark bebyggas i Lundby, vilket man inte får göra enligt svensk lag om det finns alternativ.

Det byggs i Lundby eftersom markpriserna där är förhållandevis låga och många familjer längtar efter lugnet på landet. Men vad blir priset? Familjerna blir helt bundna till att transportera sig med bil. Barnen måste skjutsas hela tiden. Gymnasieungdomar får svårt att ta sig till skolan. Man tvingas till energikrävande transporter, vilket går rakt emot kommunens miljömål om att energianvändningen ska minska

Vi kan se en liknande utveckling runt hela Norrköping. Långa karavaner med bilar färdas på vägarna in till staden morgon och kväll. Bilar som dessutom tar plats i staden när de ska parkeras.

Naturskyddsföreningen har under de senaste åren reagerat på en lång rad detaljplaner där ny bebyggelse planeras utanför tätorterna utan möjlighet till service och miljömässigt hållbara kommunikationer. Det gäller till exempel områden utefter Djurövägen, Björnö på Vikbolandet, Världens Ände i Arkösund, Odensåker vid Hagnerydsviken i Skärblacka och Bråvalla strand norr om Leonardsberg.

Naturskyddsföreningen anser att ny bebyggelse ska planeras där det finns service och säkra gång- och cykelbanor. Infrastrukturen ska vara på plats samtidigt med de nya husen.

En detaljplan för Lundby har tagits fram av stadsbyggnadskontoret och ska snart beslutas av kommunfullmäktige. Står alla partier bakom planerna i Lundby? Hur stämmer det med partiernas miljöambitioner?

Lotta Lanne

Naturskyddsföreningen i Norrköping