Bevara mångfalden

Vid minst fem tillfällen har massutrotningar drabbat vår planet. Värst var den för 251 miljoner år sedan då 96 % av alla arter försvann. När dinosaurierna lämnade arenan för 65 miljoner år sedan tror man att 75 % av arterna samtidigt gick under. På senare år har larmen avlöst varandra om utrotade noshörningar, hotade isbjörnar […]

Läs mer

Bygg en hållbar stad

I Norrköpings innerstad byggs nya hus där det redan är för tätt. Det byggs till och med på parker och torg. Dessutom saknar nya bostäder ofta gröna gårdar. Samtidigt byggs nya villaområden på odlings- och naturmark i stadens utkanter. Där blir det för litet underlag för närservice och kollektivtrafik vilket gör att de boende blir […]

Läs mer

Ohållbart byggande

Insändare/debatt om nya bostadsområden på landet, infört i NT 20 mars 18 Ohållbart byggande Nu planeras ytterligare 40 villor vid Lundby sydost om Norrköping. Där finns varken vettig kollektivtrafik eller gång- och cykelbanor till viktiga målpunkter. Om man ska cykla de 6 kilometrarna till Norrköping tvingas de boende ut på en smal och livsfarlig väg […]

Läs mer

Sans och balans i skogen

På NT s ledarsida den 16 januari, kunde man läsa följande rubrik ”Kapare härjar i skogen”. Budskapet är att skogsägare inte längre bestämmer över sin egen skog, eftersom bildandet av nyckelbiotoper ökar ”dramatiskt”. Då skogsbolagen inte köper upp virke från nyckelbiotoper har dessa blivit ekonomiskt värdelösa för sina ägare. Får man efterlysa lite sans och […]

Läs mer