Yttra dig nu direkt om Norrköpings nya översiktsplan ÖP25 – ett snabbt mejl räcker!

YTTRA DIG NU DIREKT och absolut senast 18 augusti!
Alla i din familj, släkt, vänner och grannar kan yttra sig. Sprid detta till alla som är intresserade av en bra hållbar framtid.
VIKTIGT att alla använder sin demokratiska rättighet.
Vi i Naturskyddsföreningens Plangrupp har granskat ÖP 25 och har en hel del i vårt yttrande som behöver ändras.
Vi har träffat några av de som gjort översiktsplanen och de är angelägna om att få in många synpunkter.
Kommer inga synpunkter in så tror både tjänstemännen och politikerna som ska ta beslut att allt de gjort är bra. Och så är det definitivt inte.
Bland annat är byggnation planerad på fin bördig åkermark på Kvillingeslätten både vid Jursla / Åby mot väg 55/56 och på jordbruksmark mellan Hallberga / Fyrby och E4. Dessutom på Vikbolandets bästa åkrar vid Marby / Unnerstad.
Dessutom ska byggnation tillåtas med upp till 4 våningar där. Hus i de få viktiga skogarna som omger Unnerstad är inlagda.
Enligt ny EU-dom ska tätortsnära natur skyddas/ bevaras. Och den domen kom nu i somras efter att nya ÖP:n togs fram.

HELA NYA ÖP 25 finner du på kommunens hemsida: Översiktsplan för Norrköpings kommun (arcgis.com)
Om du inte vill / hinner sätta dig in i allt kan du kort ta text enligt nedan:
…………………………………………………..
Mina åsikter om nya översiktsplanen
Bygg inte på jordbruksmark som vi behöver för lokal matproduktion.
Bygg inte i tätortsnära skogar som har många viktiga värden. För friluftsliv, välmående, som kolsänka, för biologisk mångfald, pedagogiskt rum för förskola och skola med mera.

Skriv ditt namn och din adress ( så de vet att du bor i Norrköping)
Sänd in ditt yttrande till : oversiktsplanering@norrkoping.se (senast 18/8)

I länken här nedan ser du förslag (ännu ej behandlat i styrelsen)  till föreningens yttrande.
Men du kan skriva om ditt område som du brinner för.

https://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/17/2023/08/Yttrande-samrad-OP-25.pdf