Skrivelser 2013

Dec – juli

2013-12-17  Överklagan av detaljplan för Gäddan1, fortsättning
2013-12-16  Remiss på Skötselplan för Svensksundsviken
2013-12-12  Anmälan om trädfällning på strandskyddad mark. (Hönsskär)
2013-12-12  Länk till artikel (Hönsskär) i Norrköpings tidningar 
2013-12-12  Överklagan av detaljplan för Svärtinge 1:6
2013-11-15  Yttrande över detaljplan för Händelö 2:41
2013-11-05  Yttrande över detaljplan för Lindö 2:1
2013-10-24  Skrivelse om vindkraftsplaner på Vikbolandet
2013-10-21  Om Lindö i NT
2013-10-09 Överklagan av detaljplan för Gäddan 1
2013-09-12  Synp Jursla gammelskog
2013-07-08  Yttrande över detaljplan för Gäddan 1

 

 

Juni – jan

2013-06-03   Yttrande över program för Skeppsdockan 1
2013-05-15   Synpunkter på program för trumgräshoppa
2013-05-11   Yttrande över program för Björnviken
2013-05-10  Överklagan av detaljplan för Torget 5
2013-05-03  Synpunkter på skötselplan för Händelö naturreservat
2013-04-20  Synpunkter på åtgärdsprogram mot omgivningsbuller
2013-04-15  Yttrande över detaljplan för Svärtinge 1:6 med närområde
2013-03-16  Insändare i Norrköpings Tidningar om Åby
2013-03-05  Samråd med Agroetanol
2013-03-02  Skrivelse om miljö- och riskfaktorer
2013-03-01  Synpunkter på detaljplan för Sankt Johannes 4:127
2013-02-26  Överklagan av detaljplan för fastigheten Torget 5
2013-02-25  Synpunkter på bevarandeplanen för Dammhulteån
2013-02-19  Synpunkter på museiverksamhet vid Marmorbruket
2013-02-08  Synpunkter på riksintresse för vindbruk
2013-01-16  Debattartikel i Norrköpings tidningar om pappersskatt
2013-01-12  Skrivelse: Blodfattig kommunekologi
2013-01-12  Insändare: Blödande Naturvård