RÄDDA STADENS TRÄD – upprop till manifestation vid Skvallertorget – anmäl dig så återkommer vi med tid-punkt!

Många reagerar när träd sågas ner. Både i fina naturskogar men även inne i vårt vackra Norrköping.
Detaljplanen för nytt hus vid Skvallertorget / Sista Supen (Kungsgatan-Bredgatan-Västgötegatan) innebär att biotopskyddade (en typ av skydd för viktiga livsmiljöer) träd får fällas.
Här i området har förtätats oerhört mycket senare år och träd och grönska är viktiga av många orsaker.
Naturskyddsföreningen har yttrat sig i detta ärende och även överklagat. Tyvärr utan framgång.
(Hemsidan rubrik: Skrivelser 2022-06-21)
Se flygbladet nedan och anmäl dig via: norrkoping@naturskyddsforeningen.se
OBS!
I flygbladets första mening ska texten ”Godkänt en markexploatering” vara ”Godkänt en detaljplan”.
Vi återkommer med tidpunkt för manifestationen. Sprid gärna detta till så många som möjligt.