Rättvis design – och hantverksmarknad på Arbetets museum 26-27/11

Naturskyddsföreningens Handla miljövänligt-grupp
Rättvis design- och hantverksmarknad
På Arbetets museum den 26 och 27 november kl 11-16. Förutom att sälja olika produkter kopplat till naturen så kommer vi att ha ett quiz med frågor om ekologisk produktion och produkter. Varmt välkommen hälsar
Sonja.Larsson-McCann <Sonja.Larsson-McCann@telia.com>