Skrivelser 2015

2015-01-13 Bilaga till skrivelse med synpunkter på planeringen av Marby och Unnerstad
Del 1 sid 1-6
Del 2 sid 7-10
2015-01-13 Yttrande planeringen av Marby och Unnerstad
2015-01-13 Pressmeddelande Marby och Unnerstad
2015-02-01 Samrådsyttrande för Odensåker 4:1 Skärblacka
2015-02-15 Överklagan av beslut om utvidgat strandskydd för Norrköpings kommun
2015-03-09 Yttrande över Röjningen 3:1, Åby
2015-03-09 Yttrande över Södra Långtorp, Lindö
2015-03-10 Samrådsyttrande över Vindpark Marviken
2015-04-13 Yttrande Morkullebergets vindkraftspark
2015-04-13 Policy och stöd vid yttranden över vindkraftprojekt i Norrköping
2015-04-13 FÖP Norsholm yttrande
2015-05-16 Begäran om att detaljplanen för del av fastigheten Nordanskog 1:1 med närområde ändras
2015-06-15 Yttrande Marby
2015-09-29 Yttrande över Åby/Jursla  fördjupad översiktsplan
2015-10-05 Gör fördjupad översiktsplan först (ladda ner PDF)
2015-10-05 Debattartikel i NT om detaljplanarbete för Abborreberg – Marby – Dagsberg – Unnerstad – Enbuskekvarteret – Sidus – Djurön
2015-10-12 Yttrande kring byggnation i Getå (ladda ner PDF)
2015-10-12 Överklagan gällande detaljplanen för Enbuskekvarteret
2015-11-15 Yttrande Lindö strand
2015-11-15 Yttande Odensåker 4:1, Skärblacka
2015-11-16 Yttrande Bråvalla
2015-11-26 Remissvar på detaljplan Himmelstalund 1:1,Fiskebyvägen
2015-11-27  Fördjupad översiktsplan behövs först- flera små detaljplaner fångar inte upp viktiga behov i en helhet
2015-12-19 Yttrande kring Rödgölens Naturrservat.