Vandring Djuröns Natura 2000-område 21/4

Fredag 28/4 ledde Anders Wennerblad en vandring med 24 deltagare i Djuröns Natura 2000-område
De glada och nöjda vandrarna njöt av sol, mängder av vitsippor och svalört samt stora vackra knotiga ekar.
Fikapaus på en stor ek-låga. Natur, kungliga slottet Bråborg och Djurökvarns historik (Pehr Swartz 1910)
ingick i föredraget liksom reklam för vår förening och den breda verksamheten. /Foto: Kerstin Hagsten