Snabb kursändring behövs

Naturskyddsföreningen uppmanar samhällsplanerare och politiker till en snabb och bred kursändring för ett långsiktigt hållbart Norrköping. Klimathotet är här och nu och skapar ångest hos många. Förlust av biologisk mångfald och framtida matbrist är andra allvarliga hot. Här följer några åtgärder som våra styrande omedelbart bör vidta.

Skydda åkermark

Kommunen godkänner detaljplaner på åkermark på löpande band och vill nu lösa in delar av Björnsnäs värdefulla jordbruksmark för exploatering. Naturskyddsföreningen anser att detta är mycket olämpligt. Klimatförändringarna påverkar odlingsmöjligheterna för miljarder människor bland annat genom havsnivåhöjning och ökenutbredning. Det är allvarligt att värdefull åkermark dessutom går förlorad till väg- och husbyggen. Mer folk, minskade odlingsbara ytor och lägre skördar leder till livsmedelsbrist. Har man väl byggt på åkermark så är den förstörd för alltid. Utöver detta är närodlade varor med korta transporter klimatsmarta. Enligt Miljöbalken får jordbruksmark bara exploateras i undantagsfall och för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Andra alternativ ska ha utretts.

Planera för grönstruktur

Idag byggs det i parker, grönområden och nära stränder. En välbehövlig grönstrukturplan saknas. Det gröna i staden, stränder och vattenområden har många värden. De ger rekreation, renar vatten och luft samt bidrar till den biologiska mångfalden. Kommunen behöver undersöka vilka grönområden vi har och planera för lämplig utveckling av dem och hur de binds samman. Grönområden behöver skyddas som naturreservat. Kommunen har för närvarande inga planer på att bilda nya naturreservat. Naturskyddsföreningen har flera förslag. Våra kommunekologer har slutat under flera års tid. Orsaken behöver omgående utredas av en konsult. Här menar vi att ett bra arbetsklimat där deras kompetens tas till vara är av stor vikt så att kontinuitet erhålls, i naturvård och i deras viktiga roll vid samhällsplanering.

Bygg en hållbar stad

Nu byggs en alltför tät innerstad samtidigt som nya bostadsområden godkänns med lantligt läge där det saknas service, kollektivtrafik och gång- och cykelbanor. Bilåkandet i Norrköping ökar. Norrköping ligger efter andra städer när det gäller bra cykelbanor. En lagom tät stad behöver planeras, som ger underlag till spårbunden kollektivtrafik och lokal service. Spårvagnsnätet behöver byggas ut och cykelnätet utökas och förbättras. Såväl Norrköpings Kommun som Region Östergötland har ”skrivit på” för ett fossilfritt samhälle. Trots detta pumpas miljonbelopp in årligen till flygplatsen. Satsningar måste istället snabbt göras på hållbara transporter och kommunikation.

Energiförsörjning

Att bygga vindkraft i Norrköping går trögt av olika orsaker. Kommunen bör planera för andra åtgärder såsom solceller, biobränslen och hushållning av energi. Det är hög tid att våra politiker presenterar åtgärder för en hållbar framtid.

Naturskyddsföreningen Norrköping
Anders Wennerblad (ledamot) Lotta Lanne (f.d. ordf.)
Stefan Arrelid (ordf.) Cecilia Ambjörn (vice ordf.) Göran Esbjörnsson (f.d. ordf.) Gustav Knutsson (ledamot)

Debattartikel publicerad i Norrköpings tidningar den 29 november 2018

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.