Rädda stadens träd 29/4 (Skvallertorget)

Naturskyddsföreningen, Stadsodlingen, Extinction Rebbellion och Jordens vänner höll 29/4 manifestation vid Skvallertorget / Sista Supen för att behålla träd i den för tätt bebyggda staden.
Drygt 100 personer kom. Tal av medlemmar i föreningen som beskrev ärendet och vikten av grönska.
Vunnit laga kraft att bygga igen här med 5 vån hus och parkering i stället för trädgård på den lilla fina hörntomten där grönska saknas för övrigt. /Text & foto Anders Wennerblad