Plantering på Sylten 22/4

Syltenberget är en grön oas nära centrum. En bit upp från södra hamnkajen i slänten mellan Bergsvillan och Timescape Garden (vildblomsterträdgården) jobbade vi.
Här var vi med och restaurerade naturen genom att plantera träd och buskar. Anders W deltog tillsammans med ett 20-tal personer lördagen 22/4.
Allt under ledning av Linnea Rundgren Andersdotter delades vi in i 5 arbetslag. Linnea är ekolog och trädgårdsmästare. (Ecosystem restauration Camp)
Härligt gäng med några kända och även många trevliga nya bekanta och god smörgåstårta bjöds till kaffet.
Martin Heinesjö från kommunen deltog och berättade om planer för området.
Jag har begärt få en skiss med placeringen av växterna och en växtförteckning. Återkommer med dessa.
/Anders Wennerblad