Globala veckorna 2022 ”Hållbara Norrköping”- se filmer från föredrag

Globala veckor i november 2022

Länk direkt till Klimatgruppen

Under kommunens Globala veckor i november 2022 ordnade Klimatgruppen tillsammans med Studiefrämjandet föreläsningar och diskussioner om framtidens hållbara energi och om hur Naturskyddsföreningen i Norrköping kan arbeta vidare med frågan.
Under första timmen (del 1) behandlades Naturskyddsföreningens vision över det hållbara energisystemet.
Film del 1 – https://www.youtube.com/watch?v=y2K5LeuCYvI
Föreläsningen leddes av Lotta Lanne från Klimatgruppen och bygger på Naturskyddsföreningens rapport Fossilfritt, förnybart, flexibelt – Framtidens hållbara energisystem. Du hittar rapporten i sin helhet på https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/energirapport-visar-att-framtiden-ar-fossilfri/

Under andra timmen (del 2) föreläser Johanna Moberg, miljöcontroller på Norrköpings kommun, om arbetet med en ny energiplan för Norrköping, färdplan för fossilfri kommunal verksamhet och kommunens koldioxidbudget. Vi får också en liten inblick i det som berör klimat och miljö i det nya politiska styrets politiska program.
Film del 2 – https://www.youtube.com/watch?v=E3UPHAEAmNo

Inspelning och redigering: Hans Anderssson.