Diplom 2016

På årets kretsstämma fick Connie Lindkvist vårt fina diplom som vi varje år delar ut till medarbetare som vi vill uppmärksamma och tacka för värdefulla insatser i föreningen. Connie har haft stort engagemang i Ängsgruppen, Hagmarksgruppen, Sånggruppen och Fixargruppen.

Läs mer

Yttrande kring Marviken Vindpark

Naturskyddsföreningen i Norrköping har till Mark- och miljödomstolen i Växjö sänt: Läs hela yttrandet här (PDF): Yttrande Marviken Vindpark dec 15 SAMMANFATTNING: MÅNGA OKLARHETER OCH BRISTER I UNDERLAGET samt STORA STÖRNINGAR PÅ NATUR, FRILUFTS- och FÅGELLIV Naturskyddsföreningen i Norrköping är positivt inställd till vindkraft och andra förnyelsebara energikällor och anser att dessa är nödvändiga för att […]

Läs mer