Skrivelser 2010

Synpunkter på Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping

Synpunkter på Program tillhörande detaljplan för del av fastigheten Lindö 2:1

Debattartikel i Norrköpings Tidningar 6 juli 2010 angående Nordanskog

Brev till Leif Berggren

Yttrande över detaljplan för fastigheterna Kälebo 2:39, 2:40 och 2:67

Ett andra brev  Leif Berggren angående Nordanskog

Överklagande av miljödomstolens dom för Fiskeby Board AB

Synpunkter på Samrådshandling, Väg 215 Norsholm – Finspång

Synpunkter på Vägutredning E22, delen förbifart Norrköping (Norrleden)

Synpunkter på Trafikprogram för Norrköpings kommun

Synpunkter på Bevarandeplan Natura 2000-område Djurön

Synpunkter på Vindkraftpark på Östkinds häradsallmänning i Kolmården

Synpunkter på Bevarandeplan Natura 2000-område S:t Anna o Gryt

Synpunkter på Beslut och Skötselplan för Bråvikens naturreservat

Remissvar på program tillhörande detaljplan för fastigheten Torget 5

Synpunkter på planerna för Åbylund

Brev till kommunen om Kälebo

 Remissvar om hänsynsområden i Östergötlands skärgård

Synpunkter på Bevarandeplan för Ågelsjön

 Yttrande över tillägg till detaljplan Djurön

Synpunkter till Trafikverket om trafikplats Bråvalla Synpunkter till Norrköpings komun on trafikplats Bråvalla