Hur vi behandlar personuppgifter

Naturskyddsföreningen Norrköping med organisationsnummer 825002-5593 är personuppgiftsansvarig när föreningens behandlar personuppgifter.

För vissa uppgifter om medlemmar har vi ett gemensamt ansvar med riksföreningen, länsförbund, andra kretsar samt ungdomsorganisationen Fältbiologerna.

Naturskyddsföreningen Norrköping värnar om den personliga integriteten. Att hantera personuppgifter korrekt och säkert är en prioriterad fråga för oss. De som anförtror oss sina uppgifter ska vara trygga.

Vi följer Dataskyddsförordningen och de andra lagar och regler som gäller på dataskyddsområdet.

Naturskyddsföreningen Norrköping vill ha ett transparent förhållningssätt gentemot de registrerade personerna. Information till dem ska vara klar och tydlig.

Kontaktuppgifter till oss ska alltid ingå i den information vi lämnar till de registrerade.

Har du frågor i egenskap av medlem eller givare ska du kontakta Medlems- och Givarservice på medlem@naturskyddsforeningen.se eller 08-702 65 77.

Har du allmänna frågor om hur Riksföreningen behandlar personuppgifter kan du kontakta föreningens verksamhetscontroller på dataskydd@naturskyddsforeningen.se eller 08-702 65 00.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter finns i vår integritetspolicy. Kontakta oss på norrkoping@naturskyddsforeningen.se om du har frågor om vår integritetspolicy och hur vi behandlar personuppgifter.