Sidan är under uppbyggnad!

Har du idéer om, vad du vill ha med på sidan eller vad du vill ändra? Kontakta i så fall Kjerstin Löfgren på  kjerstinlofgren@hotmail.com         eller per telefon 011-10 01 20.
Den nu gällande sidan stängs ner senast 31/1 2014 men troligen tidigare.
Sidan har adressen http://naturskyddsforeningen.se/norrkoping

 

Med 200 km kuststräcka mot Östersjön, över 1000 öar i skärgården, mer än 250 sjöar, mörka skogar i Kolmården och ljusa hagmarker på slättlandet har Norrköpings kommuninnevånare (och gäster) möjlighet till rika upplevelser i naturen.

Kommande generationer bör ha samma möjlighet, men det är långt ifrån givet att lämpliga livsmiljöer för växter och djur kommer att bestå. Därför är allt stöd för miljöarbetet viktigt.

Naturskyddsföreningen Norrköping verkar för ett långsiktigt hållbart samhälle och vi värnar om värdefull natur och den biologiska mångfalden. Vi är 2400 medlemmar i Norrköpingskretsen. Du är också välkommen!

 Se här: test utan tabell