¤

Norrköpingskretsen

Med 200 km kuststräcka mot Östersjön, över 1000 öar i skärgården, mer än 250 sjöar, mörka skogar i Kolmården och ljusa hagmarker på slättlandet har Norrköpings kommuninnevånare (och gäster) möjlighet till rika upplevelser i naturen.

Kommande generationer bör ha samma möjlighet, men det är långt ifrån givet att lämpliga livsmiljöer för växter och djur kommer att bestå. Därför är allt stöd för miljöarbetet viktigt.

Naturskyddsföreningen Norrköping verkar för ett långsiktigt hållbart samhälle och vi värnar om värdefull natur och den biologiska mångfalden. Vi är 2400 medlemmar i Norrköpingskretsen. Du är också välkommen!

Klicka på Verksamhet i Menyn så hittar du fler arbetsgrupper än dem det är länkat till här nedan.

Naturaliegruppen

Naturaliegruppen

Läs mer

Ängsgruppen

Ängsgruppen

Läs mer

Sånggruppen

Sånggruppen

Läs mer

Handla miljövänligtgruppen

Handla-Miljövänligtgruppen

Läs mer

Botanik

Botanik

 

Läs mer

Boletus

Svampklubben Boletus

Läs mer

Norrköpingskretsen hyr ut en stuga i Gryts skärgård.

Ytterö

Ytterö

Läs mer