En lyckad slåtterdag på ängen

Lördag den 29 juli var det dags igen för den årliga slåtterdagen! Dagen bjöd på fint väder och till tonerna av härlig dragspelsmusik arbetade 29 personer med att slå Nybyggeängen med lie, räfsa och föra bort gräset. Självklart bjöds det som vanligt på ärtsoppa och trivsamt umgänge. Vi var totalt 38 personer vilket vi tror […]

Läs mer

Vi överklagar Detaljplan Marmorbrottet 1:21 (Wildfire)

Vi anser att detaljplaneringen och utarbetandet av miljökonsekvensbeskrivningen inte har föregåtts med lämpliga undersökningar. Rätta slutsatser har inte kunnat tas och tillräckligt med kompensatoriska åtgärder fastläggas. Därför överklagar vi detaljplanen för Wildfire. Läs gärna hela vår överklagan och våra frågor och svar Vi tycker att det är tråkigt att processen har blivit såhär och önskar […]

Läs mer

Tillbaka till vår gamla hemsida

Nu har vi öppnat upp vår gamla hemsida och därmed publicerar vi nu i Naturskyddsföreningens gemensamma webbmall. Mycket information finns kvar och vi kommer nu arbeta med att lägga in nyare information. Argumenten för att använda den gemensamma webbmallen är många. Den erbjuder ett lätthanterligt webbpubliceringsverktyg vilket gör att det inte krävs någon specialkompetens i […]

Läs mer

Diplom 2016

På årets kretsstämma fick Connie Lindkvist vårt fina diplom som vi varje år delar ut till medarbetare som vi vill uppmärksamma och tacka för värdefulla insatser i föreningen. Connie har haft stort engagemang i Ängsgruppen, Hagmarksgruppen, Sånggruppen och Fixargruppen.

Läs mer