En pionjär för naturvärnet i Norrköping

Det var med stor sorg vi naturvänner i Norrköping mottog meddelandet om att Carl-Fredrik Lundevall insomnat. Carl-Fredrik var en av tillskyndarna till att Norrköpings Biologiska Förening bildades 31 januari 1947. Enligt en artikel från den tiden i Norrköpings Tidningar var det ett 25-tal intresserade vid mötet. Carl-Fredriks förtroendeuppdrag i föreningen var sekreterare 1947-1950, ordförande 1951-1955 […]

Läs mer

Stugvärd på Kopparholmarna

Här kommer en inbjudan till intresserade medlemmar i Naturskyddsföreningen om att vara värdar under ett antal helger under maj och juni. Utställningen ska hållas öppen på lördagen, men man får disponera huset hela helgen. Naturreservatet Kopparholmarna Paradisöarna Kopparholmarna ligger ungefär två kilometer sydost om Arkösund. Öarna har sedan 1930-talet varit i försvarets ägo och allmänheten […]

Läs mer

Vi behöver bli fler på Nybyggeängen!

Nybyggeängen har vårdats av medlemmar i vår förening i snart 23 år. Arbetet började år 1991 med röjning och återskapande av ängsmarken och har sedan dess fortsatt. Den årliga skötseln är en förutsättning för att blomsterprakten ska bibehållas. Idag är de flesta som är med i Ängsgruppen pensionärer, och nytillskott till gruppen eftersökes. Är du […]

Läs mer