Ohållbara planer i Norrköping

Naturskyddsföreningen i Norrköping, med sina 2 500 medlemmar i ryggen, har den senaste månaden lämnat in en rad yttranden över olika detaljplaner och en fördjupad översiktsplan som är på gång.

Det gäller ny bostadsbebyggelse invid Getåravinen, Enbuskekvarteret i Bråvikens golfbana, fördjupad översiktsplan för Bråvalla, Fiskebyvägen norr om Himmelstalund, Odensåker vid stranden av Glan i Skärblacka och Lindö hamnområde.

Odensåker-idag-(003)

Odensåker idag

I samtliga fall konstaterar vi att kommunen inte planerar för hållbart byggande:

  • Tätortsnära natur skövlas.
  • Bilåkandet uppmuntras.
  • Grönstrukturplaner för staden bryts upp.
  • Jordbruksmark och strandnatur bebyggs.
  • Naturförutsättningar är inte undersökta innan planeringen har satts igång.

Vi anser att nybebyggelse ska ske där det finns bra förutsättningar för kollektiv och cykeltrafik. Stadsdelarna ska ha en allsidig service. Den gröna miljön ska vara genomtänkt. Staden behöver ett
omland med natur, rekreation och odling. Det menar vi är ett hållbart byggande. Norrköpings kommun planerar dock för kortsiktiga intressen från markägare och entreprenörer utan att se på helheten.

Se nedanstående fil med utförlig information samt kontakta gärna föreningens kontaktpersoner som ställer upp för utförliga kommentarer.

Pressmeddelande från 15 december 2015:

Ohållbara planer i Norrköping (PDF)

Planärenden som Naturskyddsföreningen i Norrköping har yttrat sig om:

Hallmarksskog

Hällmarksskog

15:e November 
Yttrande över detaljplan för sydöstra hamnområdet i Lindö  Kommunens handlingar finns här 

Yttrande över samrådshandlingar för detaljplan Fiskebyvägen Kommunens handlingar finns här

Yttrande över samrådshandling för Bråvalla – Fördjupning av översiktsplan  Kommunens handlingar finns här


Oktober 2015
Yttrande om samrådsförslag byggnation vid Getå, nära naturreservatet och Getåravinen.  Kommunens handlingar finns här

 Brev till länsstyrelsen och Stadsplaneringsnämnden i Norrköping om att översiktsplaner behövs innan detaljplaner tas fram

Överklagan detaljplanen för Enbuskekvarteret   Kommunens handlingar finns här


Maj 2015 
Yttrande över samrådshandlingar för detaljplan för Marbystrand Kommunens handlingar finns här 

Begäran om att detaljplanen i Nordanskog ändras  Kommunens handlingar finns här 


April 2015
Yttrande om Fördjupad översiktsplan för Norsholm.  Kommunens handlingar finns här 


Februari 2015
Samrådsyttrande över detaljplan Odensåker nordost om Skärblacka, vid Glan-stranden

I november 15 yttrade vi oss över detaljplanens utställningshandling.  Kommunens handlingar finns här


Januari 2015
Synpunkter på planeringen av Marby och Unnerstad.


November 2014
Yttrande om att detaljplan behövs för en bergochdalbana i Kolmården. 


September 2014
Yttrande över samrådshandlingar för Fördjupad översiktsplan Åby och Jursla  Kommunens handlingar finns här 


April 2014
Yttrande över Program för kvarteret Drag 


Februari 2014
Yttrande över Program för del av Risängen, nära Ljura bäck vid Lindövägen

Det ärendet har senare lagts ner av kommunen.


Januari 2014
Yttrande över detaljplan för Händelö 2:41, sågverksområdet 


Juli 2013
Yttrande över detaljplan för Gäddan 1 i Kneippen  Kommunens handlingar finns här 

Vi överklagade strandskyddsdispensen men fick ej rätt i högre instans.


Maj 2013
Yttrande över program för området kring Björnviken 


Oktober 2012
Yttrande över förslag på detaljplan Kolmården 1:6, Sanatorieområdet i Krokek  Kommunens handlingar finns här


Maj 2011
Nyexploatering vid Världens ände i Arkösund  Kommunens handlingar finns här

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *