Hjälp småfåglarna och stöd samtidigt Naturskyddsföreningen!

Det är viktigt att sätta upp fågelholkar eftersom småfåglarnas naturliga möjligheter att hitta häckningsplatser har minskat i dagens skogar.
Du kan sätta upp en holk i området där du bor eller i din trädgård, eller varför inte ge bort en i present.

 Vi säljer holkar för 100 kr, varav 25 kronor går till föreningen. Alla holkar är gjorda med material som blivit över från snickerier.
Taket är av plywood, det är en metallring runt öppningen och man har möjlighet att öppna och rengöra holken.
Kontakta mig, Cecilia Ambjörn, så kommer vi överens om hur du kan få din/dina holkar. Tel 0709 784488, carlotto.mattson@swipnet.se.