Föreningen

Om Naturskyddsföreningen Norrköping

Med 200 km kuststräcka mot Östersjön, över 1000 öar i skärgården, mer än 250 sjöar, mörka skogar i Kolmården och ljusa hagmarker på slättlandet har Norrköpings kommuninnevånare (och gäster) möjlighet till rika upplevelser i naturen.

Kommande generationer bör ha samma möjlighet, men det är långt ifrån givet att lämpliga livsmiljöer för växter och djur kommer att bestå. Därför är allt stöd för miljö- och naturvårdsarbete viktigt.

Naturskyddsföreningen Norrköping verkar för ett långsiktigt hållbart samhälle och vi värnar om värdefull natur och biologisk mångfald. Vi är ungefär 2 500 medlemmar i Norrköpingskretsen. Du är också välkommen!