En pionjär för naturvärnet i Norrköping

Det var med stor sorg vi naturvänner i Norrköping mottog meddelandet om att Carl-Fredrik Lundevall insomnat. Carl-Fredrik var en av tillskyndarna till att Norrköpings Biologiska Förening bildades 31 januari 1947. Enligt en artikel från den tiden i Norrköpings Tidningar var det ett 25-tal intresserade vid mötet. Carl-Fredriks förtroendeuppdrag i föreningen var sekreterare 1947-1950, ordförande 1951-1955 och 1956-1962 samt vice ordförande under åren 1963-1968. Sedermera blev föreningen en krets i Naturskyddsföreningen Norrköping. Numera med hela 2530 medlemmar i Norrköping.

Ingen i den lilla grupp botaniker och fågelskådare som samlades för 67 år sedan kunde väl ana att den nya föreningen skulle utvecklas till den betydelsefulla institution den är idag i Norrköping. Och en av de mer entusiastiska grundarna var naturvärnaren redaktör Carl-Fredrik Lundevall, som skrev under signaturen Fågel i Östergötlands Dagblad (ÖD).

Carl-Fredrik var initiativtagare tillsammans med Rolf Andersson till att Fåglarna kring Norrköping kom ut 1957 som det första alstret i Norrköpings Biologiska Förenings skrifter. Förordet börjar med ”Få svenska städer kan uppvisa så natursköna omgivningar som Norrköping.” Det var nu dags att uppdatera uppgifterna om fågelfaunan som ornitologen och jägmästaren C. W. Lundborg skrev 1897 Om Norra Östergötlands foglar.

Carl-Fredrik 1950Carl-Fredrik Lundevall omkring 1950 vid Ljura gård med
en vingskadad brun kärrhök.

Foto: Elsie Lundevall.

Strax utkom den lilla skriften Naturen populär biologisk tidskrift i föreningens regi med Carl-Fredrik som redaktör. Den trycktes under 1959 till och med 1964 och innehöll såväl ornitologiska iakttagelser som botaniska fynd. Tidskriften kan sägas vara föregångaren till Fåglar i Norrköpingstrakten med start 1980 med Fågelföreningen i Norrköping (FiNk) som utgivare.

Carl-Fredriks stora kunnande inom ornitologin gav även betydelsefulla avtryck bland svenska ornitologer genom ett flertal översättningar och bearbetningar av engelska fälthandböcker. Dessa fälthandböcker blev språngbrädan för det ökande intresset för fågelskådning i Sverige. Här kan nämnas endast några som Europas fåglar där även Carl-Fredriks fru Elsie medverkade vid översättningen 1968, Fåglarna i Europa 1972, Våra fåglar Sveriges fåglar i färg 1979.

Förutom detta var Carl-Fredrik även en flitig skribent i flera naturtidskrifter såsom Fauna och flora, Sveriges Natur m.fl. Han medverkade också i jubileumsboken Landet mellan Wijka, som medförfattare, när Wikbolands Sparbank firade sitt 100-årsjubileum 1963.

Ett annat specialintresse var att identifiera olika arter av maskrosor i den mycket stora familjen Taraxacum med mer än 900 apomiktiska småarter. Ett examensarbete utfördes också inom denna familj. På tomten Ljuragatan 22 A förekom provodlingar för att utröna arterna!

Vi tog del av Carl-Fredriks kunskaper vid exkursioner till Svensksundsviken (Svinsundsfjärden), Norrköpings pärla bland fågellokaler, då han visade prov på sitt absoluta gehör vid identifikation av olika fågelläten och sitt otroliga minne för artiklar han läst om fåglar. Vid besök hos FiNk berättade Carl-Fredrik om fågelminnen från unga dagar i våra trakter. Ett var den mycket fina fågellokalen Herrebrokärret vid Borgs kyrka, (som inventerades under 1950-talet) där ”gurklisten” den smalspåriga järnvägen till Örebro svepte förbi. Ifrån denna på en järnvägstralla spelades den kände naturfotografen och författaren Jan Lindblads första film in och med Carl-Fredrik som assistent.

Carl-Fredrik 1976Carl-Fredrik Lundevall 10 april 1976 i keps och glasögon vid Svensksundsviken. Närmast till höger om Carl-Fredrik Ingemar Karlström. Till höger i rödblå toppluva Lennart Hedin, vid tuben K G Persson. I keps längst till vänster Rune Wallentin och i rock med kapuschong Lars Derestam.
Foto: Elsie Lundevall.

Flyttlasset från Norrköping till Lidingö skedde på 1960-talet och i Stockholm erhöll Carl-Fredrik en tjänst som intendent på Naturhistoriska Riksmuseet. Vid ett av våra besök i Carl-Fredriks nya hemmamarker guidades vi runt på museet under sakkunnig ledning och njöt av fågelmålaren Lars Jonssons första utställning.

Under april 1989 gjordes en oförglömlig resa till Huddungeby, Heby kommun i Uppland där Carl-Fredrik och Elsie tog emot oss tretton fågelskådare från Naturskyddsföreningen och FiNk på deras sommarresidens med K-märkta hus som vi övernattade i. Sedan var vi ute i markerna och skådade fågel med flera trevliga observationer den 23 april med (den numera utrotningshotade) trummande vitryggig hackspett vid Gysinge i Dalälven och gråspett vid en fågelmatning på Mattön också vid Dalälven.

Carl-Fredrik 1997Carl-Fredrik Lundevall vid Naturskyddsföreningens 50-årsjubileum 1997 i Stadshusets festsal.
Foto: Lars Alderin.

Göran Esbjörnsson, tidigare ordförande i Naturskyddsföreningen Norrköping och FiNk.

 

 

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *