Debattartikel i NT om detaljplanarbete

Igår, 5 oktober, publicerades en debattartikel i Norrköpings Tidningar:

Gör fördjupad översiktsplan först – detaljplaner fångar inte upp behoven

Norrköpings Kommun jobbar bakvänt

Utbyggnaden av nya områden planeras i fel ordning. Man hackar sönder tätortsnära fina
naturområden i mindre detaljplaner. Ett exempel är området längs Bråviken från Lindö ut till
Djurön.

Gör en fördjupad översiktsplan (FÖP)

Vi anser det nödvändigt att först göra en FÖP för området Abborreberg – Marby – Dagsberg –
Unnerstad – Enbuskekvarteret – Sidus – Djurön. I en FÖP ser man behoven av t.ex. natur och
infrastruktur för ett hållbart samhälle.

Miljömål finns

Riksdag, länsstyrelse och kommunen har beslutat om 16 miljömål. Flera av dessa berör
hushållande med natur och skog och att minska behoven av transporter med bil.

GCV saknas

Inte i någon av de detaljplaner som görs redovisas gång- och cykelvägar. Sådana behövs för
att ansluta till befintliga GCV genom Abborrebergsskogen och längs Arkösundsvägen in till
staden. Behövs även mellan de nya bostadsområdena och till Dagsberg/Ljunga. Där ligger
skola, förskola, fritidshem, kyrka, församlingsgård, idrottsplats med klubbhus samt
vårdcentralens filial.

Behovet av privatbil ökar

Om inte kollektivtrafiken förbättras och GCV görs innan nya hus byggs kommer de flesta åka privatbil. Till skola, daghem, arbete och till centrum. Detta faktum och att natur kraftigt planeras reduceras, är i strid mot hållbar stadsplanering samt flera av miljömålen och det
minskar trivsel och välmående för många människor.

Översiktsplan om några år

Kommunen planerar att göra en översiktsplan i efterhand och då studera helhetsbehoven. Då är ju allt redan sönderhackat.

Åby/Jursla får fördjupad översiktsplan

Vid dialogmöte samt enkäter har Åbyborna klart visat varför de vill bo i området. Över 80 % av rösterna rörde natur. Det gäller även boende i andra tätortsnära fina områden. Även där behövs medborgardialog.

Svar önskas

Vi vill från kommunen veta hur man uppfyller miljömålen till fastställt år 2020. Med dagens planarbete finns tyvärr inte förutsättningarna.

Djurön i norr och Dagsberg vid Ljunga i söder. Ett naturskönt område där viktiga tätortsnära naturområden till stora delar planeras raderas ut. Detaljplaner görs utan gång- och cykelbanor till bl.a. skola och idrott i Dagsberg eller mellan de olika bostadsområdena.

Djurön i norr och Dagsberg vid Ljunga i söder.
Ett naturskönt område där viktiga tätortsnära naturområden till stora delar planeras raderas ut.
Detaljplaner görs utan gång- och cykelbanor till bl.a. skola och idrott i Dagsberg eller mellan de olika bostadsområdena.

Naturskyddsföreningen i Norrköping

Stefan Arrelid
Ordförande

 

 

 

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *