Yttrande kring Marviken Vindpark

Naturskyddsföreningen i Norrköping har till Mark- och miljödomstolen i Växjö sänt: Läs hela yttrandet här (PDF): Yttrande Marviken Vindpark dec 15 SAMMANFATTNING: MÅNGA OKLARHETER OCH BRISTER I UNDERLAGET samt STORA STÖRNINGAR PÅ NATUR, FRILUFTS- och FÅGELLIV Naturskyddsföreningen i Norrköping är positivt inställd till vindkraft och andra förnyelsebara energikällor och anser att dessa är nödvändiga för att […]

Läs mer

Ohållbara planer i Norrköping

Naturskyddsföreningen i Norrköping, med sina 2 500 medlemmar i ryggen, har den senaste månaden lämnat in en rad yttranden över olika detaljplaner och en fördjupad översiktsplan som är på gång. Det gäller ny bostadsbebyggelse invid Getåravinen, Enbuskekvarteret i Bråvikens golfbana, fördjupad översiktsplan för Bråvalla, Fiskebyvägen norr om Himmelstalund, Odensåker vid stranden av Glan i Skärblacka och […]

Läs mer