Bilder mm

Naturskyddsföreningen hävdar en äng ett par mil norr om Norrköping —  en kilometer från Sörsjöns friluftsområde.
Foto: Ingemar Hagelberg och Jan Axelsson
Nybyggeängen

En eller två gånger om året röjer föreningen sly i Glans kalkbrott.
Glans kalkbrott